Föreläsningar

Tala mellan raderna

Vad talar du om med ditt kroppsspråk? Hur kan du förbättra och förtydliga din kommunikation? Att tala mellan raderna handlar om hur du kan använda din kropp, röst, mimik, och andra ickeverbala signaler för att skapa tydligare kommunikation och bättre relationer.

Föreläsningen innehåller:
• Vad kroppsspråket avslöjar om dig.
• Hur du kan använda ickeverbal kommunikation för att stärka ditt varumärke.
• Tips för att förbättra dina relationer.
• Klädernas makt.
• Hur du anpassar din kommunikation för att få andra att gilla dig.


”Lina berättade om ickeverbal kommunikation på ett mycket underhållande och medryckande vis. En föreläsning som verkligen gav mersmak!”Cajsa Lithell, Redcap Design
”Att bygga och bibehålla relationer är centralt för mitt företagande. Därför var det väldigt värdefullt att under Linas föreläsning lära mig mer om hur jag kan använda mitt kroppsspråk på bästa sätt.”
Göran Nelin, NPZ

Pitcha Professionellt

Inspireras av hur du kan stärka dina presentationer för att övertyga och skapa ett starkare förtroende.

Föreläsningen innehåller:
• Tekniker för att skapa förtroende och auktoritet.
• Förberedelser inför en pitch.
• Hur du bäst lägger fram dina argument för att göra avtryck.
• Hur du skapar relation genom kroppsspråk och icke verbal kommunikation.
• Hur du får någon att gilla dig och vilja göra affärer med dig genom att tala samma språk.


”Jättebra, du är säker på det du pratar om, det märks.”Peter Westerling, Mogul