Hur kommunicerar din personlighetstyp? Testa dig själv!

Har du en personlighetstyp som är rak och öppen eller sansad och eftertänksam?

Visste du att detta påverkar din kommunikation?

Vi uppfattar saker och ting olika och vi kommunicerar olika. Därför är det viktigt att dels förstå hur du själv kommunicerar men också hur andra gör det.

Genom att få kunskap om beteendetyper och personlighetstyper kan du få ut mer av dina samtal, förstå hur andra funkar och bli bättre på att skapa hållbara relationer.

Det finns en mängd olika tester för att ta reda på sin personlighets- och beteendetyp. Det kan vara läckert att endast genom att besvara frågor under 15-20 minuter kunna få en rapport på vilket sätt man agerar och kommunicerar.

Men vilket test ska du välja?

Jag har testat 3 olika test och kommer ge dig tips på:

  • vilket jag tycker du ska välja
  • varför du bör göra ett självskattningstest
  • vad du bör tänka på när du reflekterar över resutlatet.

 

Hänger du med?

Sweet, då kör vi!

 

För- och nackdelar med självuppskattning

Fördelar med att känna till hur man själv fungerar (det är ju ett självuppskattningstest) är att man kan bli mer observant på hur du agerar eller pratar i olika situationer. Du kan få tips på vad du skulle kunna tänka mer på och förändra. Fördelen är även att du kan förstå hur andra funkar, vad som driver dem, vad de inspireras av och på så sätt skapa starkare och meningsfulla relationer.

Hela tiden gör vi förenklingar i hur vi uppfattar världen för att få en chans att kunna processa den oändliga information som vi matas med varje dag. Vi drar slutsatser baserade på erfarenheter och sätter in personer i fack. Allt för att förenkla. Och med ett personlighetstest kan vi förenkla och förstå vilka vi själva är och vilka andra är.

Men det också det här som är nackdelen. Bara för att du tror att du är en typ för att du har fått ett visst resultat betyder inte det att du alltid är så eller att du inte kan ändra dig. Det är livsfarligt att tro att vi är fasta i ett mönster, utan jag förordar att ha ett utvecklande tankesätt. Med ett utvecklade tankesätt kan du hela tiden förändras och förbättras istället för att tänka ”jag är så här och så kommer jag vara hela livet”. Dessutom är din personlighet och ditt beteende bara en aspekt av många. Även miljö, erfarenhet, yttre omständigheter och individuella mål påverkar hur vi beter oss.

Det här påpekar även många av testerna. Att vi ska se det som en vägvisning men inte absoluta fakta. Om du får väldigt högt på ett personlighetsdrag så kan det ge en indikation om hur du är men inget är ristat i sten.

En annan nackdelarna med test som dessa är just att det är självuppskattningtest. Du kanske tycker att du är och kommunicerar på ett visst sätt exempelvis diplomatisk men hur är det om dina kollegor kanske uppfattar dig som taktlös eller rättfram för att du också har en ådra av att viljestyrka och inte är rädd för att säga vad du tycker.

Förbättra din självuppfattning

För att få en god självkännedom krävs det att man har en medvetenhet om sig själv, att man lyssnar och iakttar hur man själv fungerar och kommunicerar.

Det kan också hjälpa att aktivt be om feedback i vardagen från kollegor eller vänner för att kunna få en bild av hur du uppfattas. Om du ska be om feedback tänk på att ställa öppna frågor som frågar t.ex. ”hur tyckte du att jag löste uppgiften” eller ”på vilket sätt uppfattade du situationen”. Då lägger du inte orden i munnen på någon genom att ex. säga, ”tyckte du också att hen agerade aggressivt.”

 

Flera olika tester

Jag har gjort flera tester för att jämföra och testa resultatet.

16 Personalities

16personalities baseras dels på Jungs teori om introvert och extrovert, där man antingen är mer fokuserad på den interna världen eller den yttre världen. Jungs teori utvecklades med fokus på var man får energi från (ex. vara för sig själv eller med andra ) vilket inte betyder att om du är extrovert så är du automatiskt ett socialt geni och kommunikativ. Jung introducerade också koncept om vi är ”thinking” eller ”judging” och vad vi använder oss av i vardagliga situationer. På 1920-talet så tog Katharine Cook Briggs upp Jungs teorier och skapade, det idag väl använda testet, Myers-Briggs Type Indicator. 

16personalitytestet använder Jungs teorier och grunden i Briggs personlighetstest men har parat ihop det med fem personlighetsaspekter.

De fem personlighetsaspekterna kan förklaras som följande:

Mind – Hur vi agerar i olika miljöer (ex. enskilt, tyst eller tillsammans och livligt).

Energy – Hur vi ser på världen och processar information (ex. vara i nuet, jordnära eller framtidsvisioner och nyfikenhet).

Nature – Hur vi tar beslut och hanterar känslor (ex. rationell eller mer empathisk).

Tactics – Hur vi förhåller oss till arbete, planering och beslutsfattande (ex. strukturerad och planerad eller improvisera och flexibel).

Identity – Självsäkerhet och självkänsla i förmåga och beslut (ex. självsäker och lugn, eller perfektionist och självmedveten).

 

Du kan göra testet gratis (tar ca 15-20 min) och kan sedan läsa om vilken av personlighetstyperna som stämmer in på dig. Om du är intresserad finns en betald version där mer information utlovas.

Jag tycker att gratistesten gav en mycket bra förklaring och ett rikt innehåll. Det är lätt att ta till sig materialet med de grafiska figurerna och jag vill gärna läsa vidare. Det är tydlig och lättläst text (på engelska) som är uppdelad i kategorier där du kan läsa om hur din personlighetstyp agerar på jobbet, i vänskaps relationer, i romantiska relationer, som förälder, i karriären och vilka styrkor och svagheter som finns.

Positivt är även att du på webbsidan kan läsa på om de olika personlighetstyperna (och inte bara din egen) för att lära dig vad som driver, inspirerar och oroar olika personlighetstyper. Helt enkelt lära dig förstå andra.

Personlighetstyp – resultat

När jag tog testet blev jag  ”Protagonisten” ENFJ som beskrivs som naurligt födda ledare, full av pasison och karisma. De är ofta politiker, coacher och lärare som inspirerar andra att göra gott i världen.  Jag känner igen mig i många delar i beskrivningen och uppskattar speciellt att läsa om hur ENFJ agerar i olika typer av relationer.

Enneagram

Enneagram bygger på 9 olika personlighetstyper. När du tar testen får du en personlighetssiffra samt om du har drag åt någon av de andra typerna så visas detta i en ”vinge/falang”. Ex. kan du bli nr 9 ”The Peacemaker” med en vinge på 6.

Webbsidan där två olika gratistest (ett långt och ett kort) för Enneagram finns är inte i närheten av så tilltalande och grafisk som 16 personlighetstyper vilket gör att det känns lite trist, men förakta inte testet för det. På andra webbplatser om Ennaeagram så finns det mer utförliga beskrivningar om personlighetstyperna. Vill du göra testet på svenska finns en kortare version här.

Det finns heller inte så mycket information om vilka teorier som testet bygger på utan beskrivs som nio olika energier som 

Personlighetstyp – resultat

Jag blev  nr 3 – ”the achiver” på det långa testet. The achiver beskrivs som framgångsorienterad, attraktiv, charmig, ambitiös, kompetent och energisk. The achiver kan också vara självmedveten och ha för mycket fokus på sin image och vad andra tänker om personen. Jag känner igen mig själv starkt i den här beskrivningen.

Men när jag gjorde det korta testet blev jag 2 men vinge åt nr. 3. Nr. 2 är ”the helper” som beskrivs som genuin, empatisk, vänliga, lätt att känna av vad andra behöver.  Att det kan bli olika känns lite konstigt och gör att jag får känslan att jag kanske inte litar på testet. Men som jag skrev innan så ska dessa test tas som en indikation och inte ett absolut fakta. Det kan ju vara så att man har drag åt båda hållen. 

Pussel DISC (sponsrat/samarbete)

Från företaget Discanalys har jag fått möjligheten att testa deras beteendestilsstest. Testet kostar 1990 kr och består utav ett test som tar ca 15 minuter att göra och en rapport som beskriver hur man kommunicerar med andra, vad som motiverar en, konsekvenser av sitt sätt att kommunicera och hur man kan öka sin effektivitet. Pussel DISK bygger bland annat på William Moulton Marstons DISK-modell.

Enligt Discanalys är DISC ett av världens mest använda peronlighetstest. DISC är en akronym som står för Dominant (röd), Inflytande (gul), Konfirmitet (blå) och Stabil (grön) och introducerades redan 1928. Egenskaperna har tilldelats olika färger för att lättare förklara och förstå vilken personlighetstyp man är. Ofta kan man höra folk säga ” Jag är grön och lite gul” där de refererar till att de olika färgerna och de olika beteendestilarna.

Om du ökar din självkännedom, kan du minska din egen stress och minimera konflikter.

Rapporten är omfattande, ca 22 sidor pdf-fil som tar upp massvis med olika aspekter på din beteendestil. Den beskriver bl.a. utmärkande egenskaper, vad som motiverar mig, hur jag organiserar och planerar,hur jag närmar mig utmaningar, hur jag kommunicerar med andra, värde för organisationen, hur jag svarar på omgivningens tempo mm.

personlighetstyp och beteendestil disk analysDiscanalys framhåller att om man har flera DISK-faktorer över 50 % (det har jag) så kan man uppleva vissa beskrivningar som motsägelsefulla. Det beror på att vi kan agera olika i olika situationer.

Mitt resultat är:

Röd (50 %)

Gul 96 %

Grön 82 %

Blå 11%

Personlighetstyp – resultat

Mitt grundbeteende beskrivs som ” Lätt att umgås otvunget med andra”, Ofta övertalande och charmerande.” Stabiliteten i din profil för att du också har förmågan till avspänt lyssnande när situationen så kräver”.  ”Du motiveras av sociala kontakter och uppskattar andras stöd och gillande. Känslor är det som styr mycket av dina kontakter med andra och du har en mycket god kommunikationsförmåga.”

Egenskaper förknippade med färgernaMen när jag läser om den grön/gula så känner jag inte igen mig helt. Jag upplever inte att analysen fått med att jag är väldigt strukturerad (gör checklistor för allt) och att jag inte är konflikträdd. Jämför man resultatet med Enneagram-testet så ser resultatet ganska olika ut. Enneagram fokuerade på egenskapen prestationsinriktad vilket inte alls kommer fram lika mycket i DISK-analysen. 

Hur du ska använda testet och resultatet?

Mitt råd är att läs på och ta till dig av vilket test du än använder. Om du ska ha nytta av testerna så är det viktigt att förstå de olika delarna, vilka stilar och typer som du själv och människor du möter kan vara.
Det är grunden till att du ska kunna anpassa din kommunikation.

Anpassa, vaddå, ska jag inte vara mig själv?

Jo, du ska vara dig själv men om du vet med dig att du har en kollega som gillar rak kommunikation så kan det vara en fördel att inte linda in ditt budskap i krångliga tvetydiga antydningar. Eller så kanske du vet om att du har en kollega som är perfektionist och mer känslosam så bör du tänka på hur du framför din kritik och feedback.

Det här är något som tar tid att bli bra på, kanske hela livet men om du blir medveten och börjar tänka på att vi kommunicerar på olika sätt kan det öppna upp nya dörrar, minska konflikter och skapa starkare relationer och samarbeten.

Slutsats

  1. Lär dig alla olika beteendestilar i ett test/teori för att kunna lära dig och tolka personer i din omgivning.
  2. Ta resultatet med en nypa salt. Testerna innebär en förenkling. Allt är inte ristat i sten och personer är mer nyanserade i verkligheten än vad som framgår i ett test.
  3. Anpassa din kommunikation. Om du vet att du pratar med en person som har ett annat kommunikations-och beteendesätt än du, tänk på att anpassa din kommunikation för att förhindra konflikter och lättare skapa goda relationer.

 

Din tur

Nu vill jag veta vad du tycker.
Gör något av testerna och berätta vilken personlighetstyp du blev!

Berätta också vilken av testerna du gillar bäst?
Jag gillar spontant 16personlaites bäst eftersom det är gratis, lätt att flera kan göra samma test, visuellt snyggt och lättläst och tydliga förklaringar hur du kommunicerar i olika sammanhang.

Hoppas att du gillar inlägget (Woah, det har tagit mycket tid att sammanställa)!
Och du. Ge en kompis en schysst tips på hur hen kan utveckla sig och dela inlägget vidare!

Tack för att du läser och tack för att du delar!

 

Allt gott,

Lina

Detta är ett samarbete med Discanalys.

Dela inlägget!
Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *